Strona główna > Dla inwestorów > Spółka > Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2018

NWZA  – 02 maja 2018 – ODWOŁANE

Ogłoszenie Zarządu HAWE S.A. o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 02.05.2018
HAWE S.A. Projekty uchwał NWZA 02.05.2018
HAWE S.A. Wzór formularza głosowania przez pełnomocnika NWZA 20.05.2018
HAWE S.A. Wzór pełnomocnictwa NWZA 02.05.2018

2017

ZWZA  – 30 czerwca 2017 – ODWOŁANE

 Ogłoszenie Zarządu HAWE S.A. w upadłości o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HAWE S.A. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30.06.2017

2015

WZA – 06 listopada 2015

HAWE S.A. Ogłoszenie o zwołaniu WZA 06.11.2015
HAWE S.A. Projekty uchwał WZA 06.11.2015
HAWE S.A. Wzór formularza WZA 06.11.2015
HAWE S.A. Informacja o liczbie akcji na WZA 06.11.2015

NWZ – 20 października 2015 – ODWOŁANE

HAWE S.A. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 20.10.2015
HAWE S.A. Projekty uchwał NWZA 20.10.2015
HAWE S.A. Wzór formularza NWZA 20.10.2015
HAWE S.A. Informacja o liczbie akcji na NWZ 20.10.2015

NWZ – 12 października 2015

HAWE S.A. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 12.10.2015
HAWE S.A. Projekty uchwał NWZA 12.10.2015
HAWE S.A. Wzór formularza NWZA 12.10.2015
HAWE S.A. Informacja o liczbie akcji na NWZ 12.10.2015

NWZ – 02 października 2015

HAWE S.A. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 02.10.2015
HAWE S.A. Projekty uchwał NWZA 02.10.2015
HAWE S.A. Wzór formularza NWZA 02.10.2015
HAWE S.A. Informacja o liczbie akcji na NWZ 02.10.2015

NWZ – 04 sierpnia 2015

HAWE S.A. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 04.08.2015 zaktualizowane
HAWE S.A. Wzór formularza NWZA 04.08.2015 zaktualizowane (2)
HAWE S.A. Projekty uchwał NWZA 04.08.2015 zaktualizowane (2)
[HAWE S.A.] Mark Montoya CV
[HAWE S.A.] Bartłomiej Gajecki CV

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 4 sierpnia 2015 roku
Projekty uchwał NWZ HAWE S.A. – KOREKTA
Wzór formularza instrukcji do głosowania przez pełnomocnika na NWZ HAWE S.A. – KOREKTA
Projekty uchwał NWZ HAWE S.A.
HAWE _ informacja o liczbie akcji na NWZ (04 08 2015)
Wzór formularza instrukcji do głosowania przez pełnomocnika na NWZ HAWE S.A

NWZ – 3 czerwca 2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 czerwca 2015 roku
Projekty uchwał NWZ HAWE S.A.
Wzór formularza instrukcji do głosowania przez pełnomocnika na NWZ HAWE S.A. (3 czerwca 2015)

ZWZ – 13 maja 2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 maja 2015 roku
Projekty uchwał ZWZ HAWE S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ HAWE S.A. (13 maja 2015)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hawe S.A. na dzień 13 maja 2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2015 roku – porządek, materiały
Projekty uchwał na ZWZ HAWE S.A.
Wzór formularza instrukcji do głosowania przez pełnomocnika na ZWZ HAWE S.A.

2014
ZWZ – 30 czerwca 2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku
Projekty uchwał na ZWZ HAWE S.A.
Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ HAWE S.A.
Wzór formularza instrukcji do głosowanie na ZWZ HAWE S.A.

2013

ZWZ – 1 lipca 2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. na dzień 1 lipca 2013 roku
Projekty uchwał na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
Wzór pełnomocnictwa ogólnego na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
Wzór formularza instrukcji do głosowanie na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
Wzór oświadczenia dla kandydata do Rady Nadzorczej HAWE S.A. na ZWZ HAWE S.A.
Wzór oświadczenia dla niezależnego członka Rady Nadzorczej HAWE S.A. na ZWZ HAWE S.A.

Kandydatury do Rady Nadzorczej

Waldemar Falenta
Jolanta Falenta-Rybka
Grzegorz Kuczyński
Wiesław Likus
Dariusz Maciejuk
Tomasz Misiak
Lesław Podkański
Dawid Sukacz

Raport CG w związku z ZWZ

2012
NWZ – 18 września 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2012 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2012 roku.
Wzór pełnomocnictwa ogólnego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Wzór formularza instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Oświadczenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydatury do Rady Nadzorczej
Arkadiusz Orlin Jastrzębski
Piotr Halczak

Raport CG w związku z NWZ

ZWZ – 4 kwietnia 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 kwietnia 2012 roku. 
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 kwietnia 2012 roku. 
Wzór pełnomocnictwa ogólnego na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 
Wzór formularza instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Raport CG w związku z ZWZ

NWZ – 23 marca 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 marca 2012 roku
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 marca 2012 roku
Wzór pełnomocnictwa ogólnego na Walne Zgromadzenia
Wzór pełnomocnictwa ogólnego na Walne Zgromadzenia
Raport CG w związku z NWZ

2011 
NWZ – 14 grudnia 2011
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2011 roku
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2011 roku
Wzór pełnomocnictwa ogólnego na Walne Zgromadzenia
Wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją dla pełnomocnika na Walne Zgromadzenia
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
Raport CG w związku z ZWZ
Kandydatury do Rady Nadzorczej
Piotr Halczak

ZWZ – 28 czerwca 2011
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2011 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2011 roku
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2011 roku, projekty uchwał
Wzór pełnomocnictwa ogólnego na Walne Zgromadzenia
Wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją dla pełnomocnika na Walne Zgromadzenia
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
Oświadczenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki
Raport CG w związku z ZWZ

NWZ – 21 lutego 2011
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2011 roku Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2011 roku
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2011 roku
Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2011 roku, projekt uchwały, uzasadnienie
Wzór pełnomocnictwa ogólnego na Walne Zgromadzenia
Wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją dla pełnomocnika na Walne Zgromadzenia
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
Kandydatury do Rady Nadzorczej
Piotr Halczak
Raport CG w związku z NWZ

2010 
NWZ – 30 grudnia 2010 roku
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2010 roku Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2010 roku
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2010 roku
Wzór pełnomocnictwa ogólnego na Walne Zgromadzenia
Wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją dla pełnomocnika na Walne Zgromadzenia
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
Raport CG w związku z NWZ

ZWZ – 29 czerwca 2010 roku
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku
Załącznik - Regulamin Rady Nadzorczej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2010 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2010 roku
Wzór pełnomocnictwa ogólnego na Walne Zgromadzenia
Wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją dla pełnomocnika na Walne Zgromadzenia
Pytania akcjonariuszy w związku z ZWZ z dnia 29 czerwca 2010 roku
Kandydatury do Rady Nadzorczej
Piotr Halczak
Paweł Miller
Raport CG w związku z ZWZ

© HAWE S.A. 2012