Strona główna > Dla inwestorów > Spółka > Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba udziałów
Trinitybay Investments Ltd.* 5 763 203
Pozostali 101 473 861

* zgodnie z otrzymanym przez Spółkę zawiadomieniem 100% udziałów w Trinitybay Investments Limited z siedzibą w Larnace, Cypr jest posiadane przez Misami Limited z siedzibą w Larnace, Cypr.

 

Powyższy wykres prezentuje procentowy udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz ilościowe stany posiadania akcji znaczących akcjonariuszy według przesłanych do Spółki zgłoszeń znaczących pakietów akcji. 

Kapitał Zakładowy Spółki HAWE S.A. wynosi 107.237.064 zł i dzieli się na 107.237.064 akcji, w tym:

500.000 akcji serii A
4.039.156 akcji serii B
25.000 akcji serii C
208.500 akcji serii D
95.453.120 akcji serii E
5.011.288 akcji serii F
2.000.000 akcji serii G

 

 

Miejsce notowań Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Ticker GPW HWE
ISIN PLVENTS00019
   
Data debiutu 14 lutego 2007 roku
   
Akcje Spółki znajdują się w indeksach:  
WIG Indeks spółek notowanych na GPW
WIG-PL Indeks krajowych spółek giełdowych
mWIG-40 Indeks 40 średnich spółek giełdowych
WIG-TELEKOMUNIKACJA Indeks Spółek z sektora telekomunikacja
   
Audytor PKF Consult Sp. z o.o.
   
REGON 015197353
NIP 527-23-80-580
KRS 0000121430

 

Wszystkie akcje Spółki HAWE S.A.:

  • są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • są w pełni opłacone,
  • uprawniają do 1 głosu każda (nie ma akcji uprzywilejowanych),
  • zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • mają formę zdematerializowaną i znajdują się w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLVENTS00019.

Nie występują akcje uprzywilejowane a także nie występują dodatkowe statutowe uprawnienia dla wybranych akcjonariuszy.


© HAWE S.A. 2012