Strona główna > O HAWE > Dane rejestrowe Spółki

Dane rejestrowe Spółki

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000121430

NIP 527-23-80-580

Regon 015197353

Kapitał zakładowy 107 237 064 złotych, kapitał opłacony w całości.

 

© HAWE S.A. 2012