Strona główna > Dla inwestorów > Raporty > Raporty bieżące archiwalne > Raporty bieżące archiwalne za rok 2014

Raporty bieżące archiwalne za rok 2014

L.p. Data W sprawie
40 2014-12-20 Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji Spółki (RB-40/2014)
39 2014-12-19 Powzięcie informacji o zawarciu listu intencyjnego (RB – 39/2014)
38 2014-12-10 Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji Spółki (RB-38/2014)
37 2014-11-27 Podpisanie przez spółkę zależną od Spółki umowy sprzedaży akcji Spółki (RB-37/2014)
36 2014-11-17 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną (RB-36/2014)
35 2014-11-07 Ostateczne podsumowanie wyników wezwania na sprzedaż akcji Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (RB-35/2014)
34 2014-11-05 Podsumowanie wyników wezwania na sprzedaż akcji Mediatel SA (RB-34/2014)
33 2014-11-05 Zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku (RB-33/2014)
32 2014-10-03 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. (RB-32/2014)
31 2014-09-25 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. (RB-31/2014)
30 2014-09-23 Ustanowienie prokury (RB-30/2014)
29 2014-09-16 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mediatel S.A. (RB–29/2014)
28 2014-09-10 Zmiany w składzie Zarządu Spółki (RB-28/2014)
27 2014-08-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głos ów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku (RB-27/2014)
26 2014-07-30 Rozpoczęcie proces u pozyskiwania inwestora strategicznego dla Spółki. (RB-26/2014)
25 2014-07-30 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. (RB-25/2014)
24 2014-07-30 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2014. (RB-24/2014)
Załącznik – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 30 lipca 2014 roku
23 2014-07-25 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 lipca 2014 oraz ogłoszenie przerwy w obradach. (RB-23/2014)
Załącznik – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbyło się 25 lipca 2014 roku
22 2014-07-18 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 lipca 2014 oraz ogłoszenie przerwy w obradach. (RB-22/2014)
Załącznik – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbyło się 18 lipca 2014 roku
21 2014-07-11 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 lipca 2014 oraz ogłoszenie przerwy w obradach. (RB-21/2014)
Załącznik – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbyło się 11 lipca 2014 roku
20 2014-07-04 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04 lipca 2014 oraz ogłoszenie przerwy w obradach. (RB-20/2014)
Załącznik – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbyło się 04 lipca 2014 roku
19 2014-07-01 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. (RB – 19/ 2014)
18 2014-07-01 Zmiany w składzie Zarządu Spółki. (RB – 18/ 2014)
17 2014-06-30 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2014 oraz ogłoszenie przerwy w obradach. (RB-17/2014)
Załącznik – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbyło się 30 czerwca 2014 roku
16 2014-06-25 Oświadczenie Zarządu HAWE S.A. (RB-16 /2014)
15 2014-06-04 Zakończenie budowy odcinka Biała Podlaska – Warszawa (RB – 15/2014)
14 2014-06-03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku – porządek, materiały (RB-14/2014)
13 2014-06-03 Zawarcie umowy objęcia akcji serii M, wyemitowanych przez Mediatel S.A. oraz umowy wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji serii M (RB – 13/2014)
12 2014-05-09 Zakończenie budowy odcinka Warszawa – Sochaczew (RB – 12/2014)
11 2014-04-17 Zakończenie negocjacji z Magna Polonia S.A. (RB-11/2014)
10 2014-04-17 Przekazanie do publicznej informacji opóźnionej informacji dotyczącej prowadzonych z Magna Polonia, przy udziale zarządu Mediatel, Negocjacjach dotyczących zawarcia Porozumienia (RB-10/2014)
9 2014-03-21 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy – uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok (RB-9/2014)
Załącznik – List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
8 2014-03-13 Informacja osoby zobowiązanej (RB-8/2014)
7 2014-03-11 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję (RB-7/2014)
6 2014-03-11 Wybór biegłego rewidenta. (RB-6/2014)
5 2014-02-28 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok (RB-5/2014)
4 2014-02-28 Informacja znaczącego akcjonariusza (RB-4/2014)
3 2014-01-16 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku (RB-3/2014)
2 2014-01-10 Podpisanie umowy przez spółkę zależną (RB-2/2014)
1 2014-01-03 Informacja osoby zobowiązanej (RB-1/2014)

© HAWE S.A. 2012