Strona główna > O HAWE > Dokumenty korporacyjne

Dokumenty korporacyjne

Statut

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Zgodnie z §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA przyjętego na mocy uchwały nr 13/1171/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku, Zarząd Hawe SA niniejszym przekazuje raport dotyczący stosowania przez Spółkę w 2010 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., zmienionym Uchwałą Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r.
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostało zamieszczone w raporcie rocznym za 2010 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku

© HAWE S.A. 2012