Strona główna > Dla inwestorów > Raporty > Raporty bieżące archiwalne > Raporty bieżące archiwalne za rok 2012

Raporty bieżące archiwalne za rok 2012

L.p. Data W sprawie
109 2012-12-31 Zawarcie umowy ze spółką ATM S.A. (RB – 109/2012)
108 2012-12-31 Zawarcie umowy ze spółką TK Telekom Sp. z o. o. (RB – 108/2012)
107 2012-12-28 Informacja o odwołaniu prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej HAWE na rok 2012 (RB 107/2012)
106 2012-11-26 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta. (RB-106/2012)
105 2012-10-24 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-105/2012)
    Załącznik (RB-105/2012)
104 2012-10-18 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-104/2012)
    Załącznik (RB-104/2012)
103 2012-10-10 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-103/2012)
    Załącznik (RB-103/2012)
102 2012-10-03 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-102/2012)
    Załącznik (RB-102/2012)
101 2012-09-26 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-101/2012)
    Załącznik (RB-101/2012)
100 2012-09-24 Rozpoczęcie negocjacji równoległych w procesie nabycia 100% udziałów w TK Telekom Sp. z o.o. (RB-100/2012)
99 2012-09-19 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-99/2012)
    Załącznik (RB-99/2012)
98 2012-09-18 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-98/2012)
97 2012-09-18 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 września 2012 roku (RB-97/2012)
96 2012-09-18 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2012 roku (RB-96/2012)
95 2012-09-12 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-95/2012)
    Załącznik (RB-95/2012)
94 2012-09-06 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-94/2012)
    Załącznik (RB-94/2012)
93 2012-09-01 Zawarcie porozumienia ustalającego warunki przedłużenia okresu wyłączności negocjacyjnej w procesie nabycia 100 % udziałów w TK Telekom Sp. z o.o. (RB-93/2012)
92 2012-08-30 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-92/2012)
    Załącznik (RB-92/2012)
91 2012-08-23 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2012 roku – porządek, materiały (RB-91/2012)
    Załącznik 1 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2012 roku
    Załącznik 2 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2012 roku
    Załącznik 3 Wzór pełnomocnictwa ogólnego na Walne Zgromadzenie
    Załącznik 4 Wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją dla pełnomocnika na Walne Zgromadzenie
    Załącznik 5 Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
    Załącznik 6 Oświadczenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki
90 2012-08-22 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-90/2012)
    Załącznik (RB-90/2012)
89 2012-08-17 Istotna zmiana warunków pożyczek udzielonych spółce zależnej. (RB-89/2012)
88 2012-08-16 Zawarcie umowy o współpracy ze spółką Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. (RB-88/2012)
87 2012-08-16 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-87/2012)
    Załącznik (RB-87/2012)
86 2012-08-09 Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta. (RB-86/2012)
85 2012-08-08 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-85/2012)
    Załącznik (RB-85/2012)
84 2012-08-01 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-84/2012)
    Załącznik (RB-84/2012)
83 2012-07-31 Otrzymanie wyłączności negocjacyjnej w procesie nabycia 100% udziałów w TK Telekom Sp. z o.o. (RB-83/2012)
82 2012-07-25 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-82/2012)
    Załącznik (RB-82/2012)
81 2012-07-23 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług animatora emitenta. (RB-81/2012)
80 2012-07-19 Informacja osoby zobowiązanej. (RB-80/2012)
79 2012-07-19 Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-79/2012)
78 2012-07-18 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-78/2012)
    Załącznik (RB-78/2012)
77 2012-07-13 Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-77/2012)
76 2012-07-11 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-76/2012)
    Załącznik (RB-76/2012)
75 2012-07-04 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-75/2012)
    Załącznik (RB-75/2012)
74 2012-06-27 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-74/2012)
    Załącznik (RB-74/2012)
73 2012-06-20 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-73/2012)
    Załącznik (RB-73/2012)
72 2012-06-13 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-72/2012)
    Załącznik (RB-72/2012)
71 2012-06-12 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy. (RB-71/2012)
70 2012-06-08 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-70/2012)
    Załącznik (RB-70/2012)
69 2012-06-06 Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-69/2012)
68 2012-05-30 Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-68/2012)
67 2012-05-30 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-67/2012)
    Załącznik (RB-67/2012)
66 2012-05-29 Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy. Umowa Konsorcjum oraz Porozumienie dodatkowe z IT POLPAGER S.A. (RB-66/2012)
65 2012-05-23 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-65/2012)
    Załącznik (RB-65/2012)
64 2012-05-23 Informacja osoby zobowiązanej (RB-64/2012)
63 2012-05-23 Informacja osoby zobowiązanej (RB-63/2012)
62 2012-05-23 Informacja osoby zobowiązanej (RB-62/2012)
61 2012-05-23 Informacja osoby zobowiązanej (RB-61/2012)
60 2012-05-23 Informacja osoby zobowiązanej (RB-60/2012)
59 2012-05-23 Informacja osoby zobowiązanej (RB-59/2012)
58 2012-05-18 Zrealizowanie jednego z celów Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-58/2012)
57 2012-05-16 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-57/2012)
    Załącznik (RB-57/2012)
    english version (RB-57/2012)
56 2012-05-09 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-56/2012)
    Załącznik (RB-56/2012)
    english version (RB-56/2012)
55 2012-05-04 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-55/2012)
    Załącznik (RB-55/2012)
54 2012-04-25 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-54/2012)
    Załącznik (RB-54/2012)
53 2012-04-18 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-53/2012)
    Załącznik (RB-53/2012)
52 2012-04-12 Rozszerzenie celu Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-52/2012)
51 2012-04-12 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-51/2012)
    Załącznik (RB-51/2012)
50 2012-04-10 Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-50/2012)
49 2012-04-04 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-49/2012)
    Załącznik (RB-49/2012)
48 2012-04-04 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. (RB-48/2012)
47 2012-04-04 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 kwietnia 2012 roku. (RB-47/2012)
46 2012-04-04 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 kwietnia 2012 roku. (RB-46/2012)
45 2012-04-02 Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-45/2012)
44 2012-03-30 Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-44/2012)
    Załącznik (RB-44/2012)
43 2012-03-30 Wybór biegłego rewidenta. (RB-43/2012)
42 2012-03-30 Wykonywanie Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-42/2012)
41 2012-03-30 Rozszerzenie celu Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-41/2012)
40K 2012-04-18 Raport bieżący nr 40/2012 z dnia 23.03.2012 r. (Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 marca 2012 roku) – korekta oczywistej omyłki.
40 2012-03-23 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 marca 2012 roku. (RB-40/2012)
39 2012-03-23 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2012 roku. (RB-39/2012)
38 2012-03-21 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-38/2012)
    Załącznik (RB-38/2012)
37 2012-03-14 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (RB-37/2012)
    Załącznik (RB-37/2012)
36 2012-03-14 Żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego HAWE Spółka Akcyjna – uzupełnienie porządku obrad ZWZ, projekty uchwał (RB-36/2012)
35 2012-03-12 Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-35/2012)
34 2012-03-09 Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-34/2012)
33 2012-03-08 Zawarcie umowy o współpracy ze spółka TP Teltech Sp. z o.o. oraz Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. (RB-33/2012)
32 2012-03-08 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 kwietnia 2012 roku – porządek, materiały. (RB-32/2012)
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 kwietnia 2012 roku.
    Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 kwietnia 2012 roku.
    Wzór pełnomocnictwa ogólnego na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
    Wzór formularza instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
31 2012-03-07 Informacja znaczącego akcjonariusza (RB-31/2012)
    Informacja znaczącego akcjonariusza – korekta oczywistej omyłki pisarskiej. (RB-31K/2012)
30 2012-03-07 Informacja znaczącego akcjonariusza (RB-30/2012)
29 2012-03-07 Informacja o nabyciu i zbyciu akcji własnych HAWE S.A. przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o. (RB-29/2012)
28 2012-03-07 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-07/2012)
    załacznik nr 1 (RB-27/2012)
27 2012-03-06 Rozszerzenie celu Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-27/2012)
26 2012-03-06 Rozszerzenie celu Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-26/2012)
25 2012-03-01 Zmiana daty publikacji jednostkowego raportu rocznego (R_2011) oraz skonsolidowanego raportu rocznego (RS_2011) za 2011 rok. (RB-25/2012)
24 2012-02-29 Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-24/2012)
23 2012-02-29 Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-23/2012)
21K 2012-02-22 Raport bieżący HAWE S.A. nr 21/2012 z dnia 21.02.2012 r. (Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników HAWE S.A.) – korekta oczywistej omyłki pisarskiej (RB-21K/2012).
22 2012-02-22 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-22/2012)
    załącznik nr 1 (RB-22/2012)
    Summary of animator’s transactions on the Company’s shares (RB-22/2012)
    attachement no 1 (RB-22/2012)
21 2012-02-21 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników HAWE S.A. (Rb-21/2012)
    załącznik nr 1 – Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    załącznik nr 2 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
    załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa dla Pełnomocnika Akcjonariusza
    załącznik nr 4 – formularz instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika Akcjonariusza
20 2012-02-21 Zawarcie przez spółkę zależną umowy ze spółką TP Teltech Sp. z o.o. (RB-20/2012)
    Conclusion of an agreement by a subsidiary with TP Teltech Sp. z o.o. (RB-20/2012)
19 2012-02-15 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-18/2012)
    załącznik nr 1 (RB-19/2012)
    Summary of animator’s transactions on the Company’s shares. (RB-18/2012)
18 2012-02-14 Zestawienie transakcji Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. na akcjach Spółki. (RB-18/2012)
    załącznik nr 1 (RB-18/2012)
    Summary of transactions of the Brokerage House of Bank DnB NORD Polska S.A. on the Company’s shares. (RB-18/2012)
    attachement no. 1 (RB-18/2012)
17 2012-02-13 Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej HAWE na 2012 rok. (RB-17/2012)
    załącznik do RB-17/2012
16 2012-02-10 Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (RB-16/2012)
    załącznik do RB-16/2012
    Announcement of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (RB-16/2012)
    attachement (RB-16/2012)
15 2012-02-08 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-15/2012)
    załącznik do RB-15/2012
    Summary of animator’s transactions on the Company’s shares.
    attachement RB-15/2012
14 2012-02-06 Zestawienie transakcji Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. na akcjach Spółki. (RB-14/2012)
    załącznik nr 1 do RB-14/2012
13 2012-02-06 Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za 2011 rok. (RB-13/2012)
12 2012-01-25 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-12/2012)
    english version. (RB-12/2012)
    załącznik nr 1 do RB-12/2012
    english version.
11 2012-01-24 Informacja osoby zobowiązanej. (RB – 11/2012)
    english version.
10 2012-01-24 Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-10/2012)
    english version.
9 2012-01-24 Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-9/2012)
    english version.
8 2012-01-18 Wykonywanie Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-8/2012)
    english version (RB-8/2012)
7 2012-01-18 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-7/2012)
    english version. (RB-7/2012)
    załącznik. (RB-7/2012)
    english version. (RB-7/2012)
6 2012-01-11 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-6/2012)
    english version (RB-6/2012)
5 2012-01-11 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. (RB-5/2012)
    english version (RB-5/2012)
4 2012-01-11 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (RB-4/2012)
    english version (RB-4/2012)
    załącznik (RB-4/2012)
    english version (RB-4/2012)
3 2012-01-05 Aneks rozszerzający do znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną ze spółką Netia S.A. (RB-3/2012)
    english version (RB-3/2012)
2 2012-01-04 Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (RB-2/2012)
    załącznik (RB-2/2012)
    english version – report (RB-2/2012)
    english version – attachement (RB-2/2012)
1 2012-01-04 Zawarcie przez spółkę zależną umowy z międzynarodowym operatorem telekomunikacyjnym – RETN (RB-1/2012)
    english version (RB-1/2012)

© HAWE S.A. 2012