Strona główna > O HAWE > Zarząd

Zarząd

 

 

Paweł Paluchowski

Prezes Zarządu Hawe S.A.

Wiek: 42 lata

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie na rynku kapitałowym. Uczestniczył w licznych projektach związanych z zakres u IPO na rynku NewConnect i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestniczył i koordynował prace nad sporządzeniem Prospektów Emisyjnych. Pan Paweł Paluchowski posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia, łączenia i podziału Spółek. Pan Paweł Paluchowski uczestniczył w wielu negocjacjach z instytucjam i finansowym i oraz posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i ekonomicznych związanych z finasowaniem przedsiębiorstw.

Doświadczenie zawodowe:

  • od 2014 r do chwili obecnej – Prezes  Zarządu Europejski Fundusz Hipoteczny SA firmy działającej jako grupa spółek zarządzającą obiektam i hotelowym i biurowym . Spółka notowana na GPW
  • od 2014 r do chwili obecnej – Prezes  Zarządu B3System SA firmy działającej w wysokos specjalistycznej branży IT. Spółka notowana na GPW
  • od 2012 r. do chwili obecnej – Prezes  Zarządu Drewex S.A. (branża meblarska). Spółka notowana na GPW.
 

Andrzej Witkowski

Wiceprezes Zarządu Hawe S.A.

Pan Andrzej Witkowski jest absolwentem Wydziału Bankowości i Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych, bankowych i leasingowych oraz bardzo dobrą znajomość rynku finansowego. Pan Andrzej Witkowski rozpoczął pracę w 1996 roku w „Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ”, będącej spółką zależną Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi, odpowiedzialnej za restrukturyzację firma z portfela PBG S.A. Pan Andrzej Witkowski uczestniczył w licznych szkoleniach specjalistycznych, m. in. z zakresu zarządzania oraz finansów.

Doświadczenie zawodowe:

  • od 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Emitenta
  • od 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Mediatel S.A.
  • od 2014 r. do chwili obecnej – Członek Zarządu – TBS „Nasze Kąty” sp. z o.o.
  • od 2013 r. do chwili obecnej – Członek Zarządu – PUH Chemikolor S.A.

 

© HAWE S.A. 2012