Strona główna > Aktualności >

Ogłoszenie Zarządu HAWE S.A. o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Warszawa, dnia 30 marca 2018 roku

 

 

Ogłoszenie Zarządu HAWE S.A.

o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

W związku postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo nr 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 („Spółka”), informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego w związku z żądaniem akcjonariuszy w trybie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 02 maja 2018 r., raportem bieżącym nr 19/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

Zarząd HAWE S.A.

 

Ogłoszenie do pobrania w formie pdf >>> 

© HAWE S.A. 2012