Strona główna > Aktualności >

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU: AKCJE HAWE JUŻ WKRÓTCE NA NOVEJ GIEŁDZIE

Oświadczenie Zarządu

 

AKCJE HAWE JUŻ WKRÓTCE NA NOVEJ GIEŁDZIE

 

W związku z zapytaniami Akcjonariuszy kierowanymi do HAWE S.A. dotyczącymi prawdopodobnej daty przywrócenia notowań akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych Zarząd oświadcza, że podejmuje wszystkie kroki aby umożliwić obrót walorami w jak najszybszym terminie. Jednakże mając na względzie inne możliwości przywrócenia obrotu akcjami HAWE Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z Zarządem Novej Giełdy (www.novagielda.pl), które mają umożliwić akcjonariuszom zawieranie transakcji właśnie na tym parkiecie jeszcze w lipcu tego roku.

 

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Zarząd Spółki podjął już pierwsze prace, które pozwolą w ciągu około 3 miesięcy przygotować sprawozdania Grupy Kapitałowej za 2015 i 2016 r. Za sporządzenie i opublikowanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z prawem był odpowiedzialny zarządca restrukturyzacyjny HAWE SA czyli Pan Wojciech Makuć. Mimo wielokrotnych nalegań Zarządu Spółki, Rady Wierzycieli i akcjonariuszy zarządca nie przygotował z niezrozumiałych względów wspomnianych raportów rocznych. Ich brak doprowadził do zawieszenia notowań akcji spółki na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych oraz uniemożliwił przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o czym Zarząd Spółki wielokrotnie informował.

 

Chcemy jak najszybciej umożliwić obrót akcjami HAWE. Dlatego w związku z licznymi pytaniami ze strony akcjonariuszy prowadzimy rozmowy z Novą Giełdą, aby umożliwić handlowanie walorami spółki w systemie transakcyjnym Nova Giełda. Z tego co mi wiadomo są już pierwsi chętni do zdeponowania akcji na Novej Giełdzie. Można się spodziewać, że jeszcze w lipcu tego roku akcje HAWE będą notowane na Novej Giełdzie. W mojej opinii przywrócenie obrotu walorami spółki w systemie transakcyjnym Nova Giełda pozwoli choć po części zaspokoić oczekiwania indywidualnych inwestorów, którzy ponownie będą mieli możliwość na dokonywanie transakcji sprzedaży i kupna. Podobne przedsięwzięcia umożliwiające handel prawami do akcji funkcjonują na rynkach kapitałowych zarówno w Europie, jak i w USA.”- komentuje Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu HAWE SA.

 

Celem Novej Giełdy jest „ucywilizowanie handlu” spółkami które aktualnie są notowane w przysłowiowych bramach. Umożliwi to ustalenie jednej ceny podczas handlu tymi instrumentami oraz zwiększy to popularność handlu. Ponadto powstanie Novej Giełdy znacznie zwiększa komfort transakcji ponieważ inwestor kupujący instrument notowany nie musi się martwić kontaktem ze sprzedającym, może całą operację przeprowadzić bez wychodzenia z domu. W zamian za drobną opłatę transakcyjną wszelkie formalności za inwestora wykonuje system transakcyjny Nova Giełda. Nova Giełda udostępnia system transakcyjny zarówno w wersji stacjonarnej na komputer, jak również na telefon oraz w wersji webowej. Jednocześnie dla akcjonariuszy HAWE wprowadzamy mały bonus, inwestor który wprowadzi na parkiet więcej niż 5 000 walorów zostaje zwolniony z wniesienia obowiązkowego depozytu w wysokości 2 tys. złotych. Formalności związane z umożliwieniem przeprowadzania transakcji na naszej giełdzie trwają kilkanaście minut.”. komentuje Damian Patrowicz z NOVEJ GIEŁDY.

 

Na Zarządzie oraz spółce HAWE nie będą ciążyć żadne opłaty oraz obowiązki z tytułu notowania opcji wymiennych w systemie transakcyjnym Nova Giełda. Handel na parkiecie odbywa się w trybie notowań ciągłych od godziny 12:30 do godziny 18:30. Dla akcjonariusza

nie ma innych obowiązków niż te wynikające z ustawy o ofercie publicznej, a w szczególności art. 69 b tej ustawy. Inwestorzy handlują opcjami wymiennymi na akcje. Zainteresowani akcjonariusze HAWE muszą wymienić swoje akcje. Wymiana akcji na opcje będzie się odbywać poprzez przeniesienie na spółkę Nasze Inwestycje sp. z.o.o akcji tytułem wniesienia ceny emisyjnej objęcia opcji konwertowalnych serii HAWE. Opcje konwertowalne serii HAWE będą miały charakter zbliżony do kwitów depozytowych. Inwestor będzie także musiał podobnie jak w domu maklerskich podpisać stosowne umowy. Opłaty pobierane od zleceń wynoszą 1zł od każdego zrealizowanego zlecenia (niezależnie od liczby zrealizowanych transakcji czy wolumenu danego zlecenia). Wymiana opcji na akcje następuje na żądanie jej posiadacza. Emitent opcji ma 5 dni na zrealizowanie tego żądania (za realizacje żądania uznaje się wydane akcji właścicielowi opcji).

Rejestracja w systemie transakcyjnym Nova Giełda odbywa się pod adresem: https://novagielda.pl/register-step-1

Specjalnie dla akcjonariuszy HAWE S.A., którzy są zainteresowani wniesieniem do systemu transakcyjnego Nova Giełda akcji HAWE S.A. uruchomiono specjalną infolinię telefoniczną pod numerem: +48 535 370 055.

Oświadczenie do pobrania w formie pdf >>>

 

© HAWE S.A. 2012