Strona główna > Aktualności >

Oświadczenie Zarządu w sprawie publikacji sprostowań przez Parkiet i Parkiet.com

Zarząd Hawe S.A. pragnie poinformować wszystkich interesariuszy Spółki, że w ostatnich dniach na rynku medialnym pojawiły się nierzetelne publikacje prasowe, które zawierały nieprawdziwe informacje na temat Grupy. W związku z tym podjął odpowiednie działania, które doprowadziły do publikacji sprostowania tych informacji.

Treść opublikowanych sprostowań:

Parkiet.com, 10.08.2015

  1. Nieprawdziwa jest informacja podana przez parkiet.com w artykule z 4.8.2015 r., że podmiotów, które domagają się od HAWE na drodze sądowej zwrotu pieniędzy przybywa. HAWE nie dostrzega wzrostu powództw przeciwko spółce.
  2. Nieuprawniona jest teza podana przez parkiet.com w artykule z 4.8.2015 r., iż po ogłoszeniu przez holding Tele-Polska, że nie posiada akcji HAWE, to obawy, iż HAWE utraci płynność finansową są jeszcze większe. Zaangażowanie holdingu Tele-Polska w strukturze HAWE miało mieć charakter inwestycyjny, opisana zmiana w akcjonariacie nie wpływa negatywnie na płynność finansową HAWE.
  3. Nieuprawniona jest spekulacja podana przez parkiet.com w artykule z 4.8.2015 r., że zarząd HAWE może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości układowej. Brak jest przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

Paweł Sobków, Prezes Zarządu

Paweł Paluchowski, Wiceprezes Zarządu

Parkiet, Parkiet.com, 12.08.2015

  1. Nieprawdziwa jest teza podana przez „Parkiet” w artykule z 5.08.2015 r., że Marek Falenta może nadal wpływać na GK HAWE, co miało wynikać z przebiegu NWZA HAWE. Marek Falenta zawiadomił o zbyciu akcji HAWE, zatem nie ma wpływu na spółkę.
  2. Nieprawdziwa jest informacja podana przez „Parkiet” w artykule z 5.08.2015 r., że akcjonariusze Hawe zdecydowali o emisji 53 mln akcji oraz zmianach w Radzie Nadzorczej. Akcjonariusze uchwalili emisję do ponad 160 mln akcji i nie głosowali nad zmianami w RN.
  3. Nieprawdziwa jest informacja podana przez „Parkiet” w artykule z 5.08.2015 r., że emisja została uchwalona dzięki temu, iż do udziału w głosowaniu dopuszczono akcjonariusza dysponującego 3 mln akcji, choć nie było go na liście KDPW. Uchwała została podjęta głosami różnych akcjonariuszy – jej treść i ważność byłaby identyczna niezależnie od udziału lub absencji wspomnianego akcjonariusza.
  4. Nieprawdziwa jest informacja podana przez „Parkiet” w artykule z 5.08.2015 r., że grupa Hawe powinna wykupić obligacje za około 35 mln zł, a do końca roku 80 mln zł. W I tygodniu sierpnia Hawe powinna wykupić ok. 28 mln zł, a do końca roku ok. 36 mln zł.
  5. Nieuprawniona jest teza podana przez „Parkiet” w artykule z 5.08.2015 r., że cypryjska spółka Misami kojarzona jest z Markiem Falentą. Brak jest jakiegokolwiek związku z pomiędzy spółką Misami a M. Falentą.
  6. Nieprawdziwa jest informacja, że wobec zmian w statucie spółki córki – Mediatela, zarząd Mediatela będzie mógł zbyć Hawe Telekom, nie pytając rady. Tego typu transakcja wymagałaby zgody Rady Nadzorczej Hawe.

Zarząd HAWE S.A. 
z siedzibą w Warszawie.

© HAWE S.A. 2012