Strona główna > Aktualności >

Skokowy wzrost przychodów i pozytywne wyniki Grupy HAWE

Grupa HAWE zanotowała w 2014 r. pozytywne wyniki finansowe: skonsolidowany zysk netto wyniósł 29,40 mln zł a EBITDA 54,36 mln zł. Spółki z Grupy z sukcesem generowały gotówkę – przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 48,46 mln zł i były o 3,62 mln zł wyższe niż przed rokiem. Dzięki realizacji dużych projektów infrastrukturalnych skonsoli dowane przychody wzrosły o 90% do 332,73 mln zł.

Pozytywne wyniki finansowe Grupa HAWE zanotowała w każdym segmencie swojej działalności. W segmencie „Usługi telekomunikacyjne” przychody wyniosły 119,86 tys. zł a zysk brutto na sprzedaży 41,23 mln zł. Segment „Budownictwa, projektowanie oraz serwis sieci obcych” przyniósł 210,57 mln zł przychodów i 13,99 mln zł zysku brutto.

„Grupa HAWE po raz kolejny pokazała, że jest rentowna nie tylko na papierze i ma zdolność do generowania stałych i wysokich przepływów pieniężnych. Sukcesywny wzrost przepływów pieniężnych jest dla nas sprawą najważniejszą.” – podkreślił prezes zarządu HAWE S.A. Paweł Sobków.

W 2014 r. Grupa HAWE znacząco zmniejszyła poziom zadłużenia, spłaciła kredyty i pożyczki warte 36,7 mln zł. Po stronie istotnych wydatków znajdowały się w 2014 r. również takie pozycje jak inwestycje w zakup rzeczowych aktywów trwałych (12,1 mln zł).

„Nadal pracujemy nad optymalizacją struktury finansowania Grupy i dostosowania jej do specyfiki naszej działalności. Prowadzimy rozmowy dotyczące refinansowania zadłużenia z szeregiem instytucji finansowych. W lutym pozyskaliśmy dodatkowe finansowanie w postaci kredytu bankowego na 10 mln zł. Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o szanse pozyskania finansowania na bardziej korzystnych, niż obecne, warunkach” – zaznaczył Paweł Sobków.

W zeszłym roku przeprowadzono istotne zmiany w strukturze Grupy HAWE. Najważniejsze to przeniesienie spółki HAWE Telekom do Grupy MEDIATEL. W zamian HAWE S.A. objęło akcje nowej emisji MEDIATEL i zwiększyło swój udział w kapitale tego podmiotu z około 66% do ponad 99%. W dniu 19 marca, HAWE S.A. poinformowało, że zobowiązało się sprzedać łącznie do 30% akcji MEDIATEL do Carlson Ventures International Limited oraz Rainbow Central and Eastern Europe Investments. Ustalona cena to 0,40 zł za akcję.

HAWE Telekom to nadal kluczowe aktywo dla całej Grupy. Spółka jest jednym z największych operatorów infrastrukturalnych w kraju, świadczy usługi dla innych firm telekomunikacyjnych, jako „operator operatorów”. Do jego partnerów należą największe spółki telekomunikacyjne, m.in.: T-Mobile, Polkomtel, Netia, UPC, Multimedia Polska, Vectra , Inea, ATM, TK Telekom i wiele innych. Całkowita długość optyczna Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE wynosi około 3.850 km, a łącznie z relacjami dzierżawionymi ponad 5.000 km.

W skład Grupy HAWE wchodzi także spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, która realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2.200 km w województwie warmińsko-mazurskim oraz sieci w województwie podkarpackim o długości ponad 2.000 km.

© HAWE S.A. 2012