Strona główna > Aktualności >

Grupa HAWE z ponad 38 mln zł EBITDA po trzech kwartałach 2014 r.

Grupa HAWE, w skład której wchodzą spółki działające w obszarze telekomunikacji, po trzech kwartałach 2014 r. odnotowała zysk EBITDA na poziomie 38,05 mln zł. Wyniki Grupy potwierdzają, że posiada zdolność do generowania wysokich, pozytywnych przepływów pieniężnych. W samym III kwartale przepływy pieniężne netto wyniosły 7,77 mln zł a od początku roku 9,71 mln zł. 

„W tym roku przeprowadziliśmy istotne zmiany organizacyjne w Grupie. Dzięki wniesieniu do notowanego na GPW Mediatela, skonsolidowaliśmy najważniejsze aktywa telekomunikacyjne. Obecnie koncentrujemy się na pełnym wykorzystaniu naszych zasobów, tak żeby w krótkim terminie zapewnić wzrost wyników na wszystkich poziomach” – powiedział Piotr Kubaszewski, który we wrześniu objął stanowisko prezesa zarządu Grupy Kapitałowej HAWE. 

Piotr Kubaszewski Prezes HAWE S.A.

Skonsolidowane przychody Grupy w I-III kwartale wyniosły 202,85 mln zł, zysk operacyjny 25,46 mln zł, a zysk netto 20,37 mln zł. 

Wzrost przychodów o blisko 70 procent w skali roku, to głównie efekt realizacji dużych projektów infrastrukturalnych przez naszą spółkę zależną ORSS (Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe)” – zaznaczył prezes Kubaszewski. Projekty realizowane przez ORSS funkcjonują w modelu (DBO – „design, build, operate” czyli „zaprojektuj, zbuduj i operuj”). Oznacza to, że ORSS będzie również zarządzać wybudowanymi sieciami i notować stałe przychody z tego tytułu. Co więcej w przetargach na zarządzanie regionalnymi sieciami w różnych rejonach biorą udział też inne spółki z Grupy. Postępowania takie są prowadzone przez województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i dolnośląskie. Wszystkie mają na celu wybór operatora infrastruktury, który dostarczy tzw. infrastrukturę aktywną (urządzenia IP, urządzenia DWDM, Centrum Zarządzania Siecią, systemy IT), a następnie będzie operował lokalnymi sieciami przez okres od 7 do 20 lat. W przetargu na wybór OI w województwie lubelskim uczestniczy spółka zależna od Mediatel – Telepin. W pozostałych przetargach biorą udział spółki zależne bezpośrednio od HAWE Telekom. 

HAWE Telekom z sukcesem kontynuuje pozyskiwanie kolejnych klientów i umów na świadczenie usług dzierżawy tzw. „ciemnych  włókien światłowodowych”. W tym roku podpisano umowy m.in. z ATM oraz Dial Telecom. Już wcześniej klientami HAWE są praktycznie prawie wszyscy najważniejsi gracze polskiego rynku telekomunikacyjnego, w tym m.in.: UPC, Vectra, Polkomtel, Netia, Multimedia Polska, GTS Poland, T-Mobile Polska i inni. 

W skład Grupy Kapitałowej HAWE, która działa w obszarze telekomunikacji, wchodzą: HAWE S.A. – spółka publiczna i dominująca Grupy HAWE, Grupa Mediatel, HAWE Telekom oraz HAWE Budownictwo. W skład Grupy HAWE wchodzi także spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, która realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2.200 km w województwie warmińsko-mazurskim oraz sieci w województwie podkarpackim o długości ponad 2.000 km.

© HAWE S.A. 2012