Strona główna > Aktualności >

Zawarcie umowy z województwem podkarpackim

ORSS i HAWE rozpoczynają budowę sieci telekomunikacyjnej na Podkarpaciu

Rzeszów/Warszawa – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) z Grupy HAWE, Alcatel-Lucent Polska oraz TP Teltech podpisały w czwartek umowę z województwem podkarpackim na budowę sieci telekomunikacyjnej o długości 2006 km. Wartość inwestycji, która przyczyni się do wsparcia rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu, wyniesie ponad 310 mln zł.

ORSS zbuduje w ciągu trzech lat na terenie województwa 2006 km szkieletowej i dystrybucyjnej sieci światłowodowej a także 189 węzłów dystrybucyjnych oraz 14 węzłów szkieletowych. ORSS będzie odpowiadał zarówno za zaplanowanie i wybudowanie sieci. Będzie też nią zarządzał i udostępniał zainteresowanym operatorom, którzy będą mogli dzięki niej świadczyć najbardziej nowoczesne usługi telekomunikacyjne a w szczególności szerokopasmowego dostępu do Internetu.

„Razem z ORSS współpracujemy już przy projekcie na Warmii i Mazurach. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie z wielu międzynarodowych wdrożeń również na Podkarpaciu. Tym bardziej, że realizacja tego projektu to duży krok w budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce” – powiedział Andrzej Dulka, Prezes Zarządu Alcatel-Lucent Polska.

„Bardzo się cieszę, że możemy współpracować przy kolejnym tak wielkim i tak ważnym projekcie. Jestem pewny, że nie zawiedziemy zaufania władz oraz mieszkańców regionu. Nasze konsorcjum łączy wszystkie, najlepsze kompetencje i zasoby potrzebne do sprawnej realizacji tego kluczowego dla regionu projektu” – zaznaczył Dariusz Kowalczyk – Tomerski, Prezes Zarządu TP Teltech.

„Jestem dziś dumny, że HAWE i ORSS wraz z partnerami realizują tak ważny społecznie i gospodarczo projekt. Dzięki niemu przedsiębiorcy z Podkarpacia otrzymają wiele nowych możliwości a wszyscy mieszkańcy szansę na dostęp do nowych, innowacyjnych usług oraz świadczeń. Internet to dziś nie tylko rozrywka, to dostęp do informacji, społeczeństwa obywatelskiego, instytucji państwowych w przyszłości także do nowych usług, związanych np. z e-medycyną. Województwo Podkarpackie daje dziś wszystkim samorządom wzór jak przygotowywać takie projekty” – powiedział Prezes Zarządu HAWE S.A. Krzysztof Witoń.

Szerokopasmowa sieć telekomunikacyjna zapewni mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz instytucjom administracji państwowej możliwość korzystania z nowoczesnych usług szerokopasmowych, w tym szybkiego dostępu do Internetu. Z doświadczeń międzynarodowych wynika, że inwestycje w sieć szerokopasmowej bezpośrednio przekładają się na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy w regionie.

Jednostki administracji publicznej, na bazie wybudowanej infrastruktury, będą mogły wdrożyć ogólnie dostępne usługi elektroniczne, w tym e-administracji, e-edukacji usługi medyczne oraz zapewnić efektywną wymianę danych pomiędzy urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, medycznymi i podmiotami gospodarczymi.

O umowie i projekcie piszą szeroko lokalne i ogólnopolskie media

Gospodarka Podkarpacka

Wyborcza.biz

Rzeczpospolita

 Galeria

 

© HAWE S.A. 2012