O HAWE

Aktualny kurs akcji HWE: 0.28 PLN Aktualizacja: 11:15:10 2017-04-28

  

HAWE S.A.jest spółką publiczną, której akcje od 2007 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 21 marca 2008 roku akcje spółki wchodziły w skład indeksu sWIG80, a od 16 marca 2012 roku w mWIG40.

Głównymi obszarami działalności HAWE S.A. jest zarządzanie aktywami spółek zależnych, pozyskiwanie kapitału i finansowania oraz wsparcie w opracowywaniu strategicznych kierunków rozwoju Grupy.

W skład Grupy Kapitałowej HAWE wchodzi pięć spółek: HAWE S.A. – spółka publiczna i dominująca Grupy HAWE, której działalność operacyjna prowadzona jest przez 2 spółki zależne: HAWE Telekom Sp. z o.o. i HAWE Budownictwo Sp. z o.o., a także ORSS Sp. z o.o. i OMSS Sp z o.o., w których HAWE S.A. posiada 100% udziałów.

Grupa Kapitałowa HAWE świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Ponadto poprzez dedykowaną spółkę ORSS realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2.200 km w województwie Warmińsko – Mazurskim. Wartość tego projektu realizowanego w latach 2013 – 2015 wyniesie 316 mln zł.

Grupa HAWE dysponuje najnowocześniejszą siecią szkieletową w kraju – Ogólnopolską Siecią Światłowodową HAWE, składającą się z dwóch ringów światłowodowych. Sieć HAWE, obecnie licząca ponad 3.500 km magistrali światłowodowej, zaś docelowo – do 2014 roku – mająca osiągnąć długość ok. 4.000 km, posiada praktycznie nieograniczony potencjał wzrostu przepustowości. Dodatkowym jej atutem jest unikalny przebieg przez kluczowe aglomeracje oraz ośrodki administracyjne i gospodarcze Polski oraz liczne punkty styku na granicy z sąsiednimi krajami. Ogólnopolska Sieć Światłowodowa HAWE posiada obecnie łącza doprowadzone do granic Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego), Litwy, Białorusi, Ukrainy i Niemiec. HAWE poprzez budowę połączeń z innymi sieciami światłowodowymi, zwłaszcza należącymi do operatorów międzynarodowych, zawarcie kilku istotnych kontraktów z międzynarodowymi operatorami na usługi dzierżawy włókien światłowodowych, na bazie których wybudowano nowe, alternatywne systemy transmisyjne łączące Wschód i Zachód Europy, stało się operatorem międzynarodowym oraz liderem transgranicznego przesyłu danych. Otwiera to nowe, nieograniczone możliwości rozwoju w zakresie świadczenia usług zarówno operatorom z krajów ościennych jak i o zasięgu globalnym.

Portfolio klientów Grupy HAWE obejmuje największych polskich i międzynarodowych operatorów telekomunikacyjnych.

Operator dla operatorów”, unikatowa w skali kraju strategia przyjęta przez Grupę HAWE, ma na celu koncentrację działań na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w oparciu o własną sieć światłowodową dla innych operatorów. HAWE oferuje pełen pakiet usług telekomunikacyjnych w modelu hurtowym: dostęp do Internetu, transmisja danych, sprzedaż lub dzierżawa włókien światłowodowych, sprzedaż kanalizacji teletechnicznej, serwis i nadzór nad infrastrukturą telekomunikacyjną oraz usługi kolokacji. HAWE jako jedyna firma na rynku oferuje tak kompleksową ofertę skierowaną do rynku telekomunikacyjnego.

© HAWE S.A. 2012